A LA UNA

Los Dimars de l’OPLO #1

“Quin avenidor per l’ensenhament de l’occitan ?” per Alexander SIGMUND Dimars 23 de novembre de 2021 – 18h L’Ofici public de la lenga occitana lança

Ne saber mai

Recebre "Correspondéncia", la letra d'informacion de l'OPLO

Ofici public de la lengua occitana

22 bd maréchal Juin
31406 Tolosa cedex 9

Tel 05 31 61 80 50

contact@nullofici-occitan.eu

Scroll to Top